Stopka redakcyjna

Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70 / EMPORIO
D-20355 Hamburg, Niemcy
Postfach 30 11 99
D-20304 Hamburg, Niemcy
telefon: +49 40 3 49 19 – 0
faks: +49 40 3 49 19 – 4191
e-mail: service@union-investment.de

Zarząd:
Dr. Michael Bütter (przewodniczący), Dr. Christoph Holzmann, Martin J. Brühl, Volker Noack

Przewodniczący rady nadzorczej:
André Haagmann

Urząd nadzorczy:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin)
Marie-Curie-Str. 24-28
60439 Frankfurt, Niemcy
telefon: +49 228 4108-0
faks: +49 228 4108-123
strona internetowa: www.bafin.de

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy w Hamburgu
HRB 110793

Numer identyfikacji podatkowej VAT UE:
DE 118 513 697