Nota prawna

Union Investment Real Estate GmbH jest przedsiębiorstwem grupy Union Investment i jako instytucja kredytów specjalnych należy do spółdzielczego zrzeszenia o nazwie FinanzVerbund der Volksbanken Raiffeisenbanken. Przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego w Hamburgu pod nr HRB 110793 i posiada zezwolenie Federalnego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych jako spółka inwestycyjna w myśl ustawy o spółkach inwestycyjnych.

Siedziba spółki: Hamburg
Sąd rejestrowy: Amtsgericht Hamburg, HRB 110793
Zarząd: Dr. Michael Bütter, Dr. Christoph Holzmann, Martin J. Brühl, Volker Noack, Jörn Stobbe

Przewodniczący rady nadzorczej: Hans Joachim Reinke

Union Investment Real Estate GmbH
Valentinskamp 70 / EMPORIO
D-20355 Hamburg
Tel.: (040) 3 49 19 – 0
Faks: (040) 3 49 19 – 4191
e-mail: service@union-investment.de

Wydawcą witryny jest dział marketingu i komunikacji nieruchomości firmy Union Investment Real Estate GmbH. Propozycje zmian układu witryny lub pytania dotyczące jej treści prosimy kierować do Manuela Vogel manuela.vogel@union-investment.de

Uwaga Prawna

Union Investment Real Estate GmbH regularnie sprawdza, czy treści jego stron internetowych są aktualne. Mimo starannego dbania o strony mogą wystąpić chwilowe nieprawidłowości. Z tego względu nie możemy zagwarantować poprawności i kompletności udostępnianych informacji.

Prawa Autorskiw, Znaki Towarowe I Loga

Treść naszej witryny jest chroniona prawami autorskimi. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa. Jakiekolwiek treści, informacje i dane nie mogą być w żaden sposób używane lub wykorzystywane ani w całości ani po części bez wcześniejszej zgody na piśmie ze strony Union Investment Real Estate GmbH. Stosowane na witrynie znaki towarowe i loga są chronione. Ich używanie jest dopuszczalne tylko za uprzednim pozwoleniem na piśmie.